Certificacions

IMEC instal.lacions está habilitada i inscrita en el registre integrat Industrial com:

 • IBTE (Empresa instal.ladora, reparadora i mantenedora d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió).
 • EIP-2 ( Empresa instal·ladora, reparadora i mantenedora d'equips a pressió).
 • REIG ( Empresa instal·ladora de Gas) Categoria EG-A.
 • REIF ( Empresa instal·ladora i conservadora d'instal·lacions frigorífiques).
 • REIP-1 ( Empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes). Categoria 1.
 • REIMITE ( Empresa instal·ladora- Mantenedora d'instal·lacions Tèrmiques)…Vapor, A.C.S. Oli Tèrmic etc.
 • ROESP Establiments i serveis plaguicides ( Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionelosis ).
 • Neteges Químiques ( Bescanviadors, dipòsits, generadors de vapor... etc. ).
 • Instal·lacions elèctriques, mantenedores d'equips i protecció d'incendis, instal·lacions de canonada, manteniments en general, mecànica industrial, calorifugats , aïllaments tèrmics etc.

CERTIFICATS DE QUALIFICACIÓ DEL SOLDADOR S/UNE EN-287

Designacions :

 • UNE EN 287-1 111 - T - BW - 1.1 - B - t3,9 - d60,3 - H-L045 - ss nb.

SOLDADURES PER A RADIOGRAFIES SEGONS PROCEDIMENTS :

 • TIG i MAG.
 • Orbital.
 • Acer al carboni DIN24 - 40 - STWD etc.
 • Forta de coure amb plata al 96%.
 • Inox amb inertització.